Högbo Internationella utställning 13/9-2015

av Katarina Ingeloff

Steffi – 1:a: UKL med CK

April – 4:a: ÖKL med CK

Tesco : Excellent & 2:a i JKL

Domare Karl Erik Johansson

Liknande inlägg